Materiály

Je bez zveličovania zázračný materiál. Očistnú silu, ktorú majú stromy, si drevo vďaka svojej štruktúre zachováva. Ak mu neupcháme póry lakom a necháme ho voľne "dýchať", bude na nás vplývať svojou pozitívnou a očistnou energiou po celý čas, čo nám slúži.

Reguluje vlhkosť okolitého prostredia
Elektrostaticky sa nenabíja a tým nepriťahuje prachové častice
Chráni nás pred rôznymi typmi žiarenia.

Drevo pôsobí na naše zmysly. Zrakom môžeme vnímať jeho krásu a osobitosť, čuchom jeho vôňu, hmatom jeho štruktúru, sluchom jeho tóny a dušou jeho upokojujúcu silu. Každý druh dreva je niečím špecifický a rôznym ľuďom vyhovujú rôzne dreviny.

Ponúkame Vám krátke charakteristiky našich najpoužívanejších drevín.

Odoslať
LUTOS s.r.o.
Hodžova 1490/59
911 01 Trenčín

www.lutos.sk
lutos@lutos.sk

© 2023 LUTOS s.r.o. Všetky práva vyhradené.
materials